Czy wiesz, że…

… tur­bo­sprę­żar­ki Per­kins są pre­cy­zyj­nie pro­du­ko­wa­ne z tole­ran­cja­mi jak jed­na milio­no­wa milimetra?

By 12. marca 2018 No Comments
BU Power Systems