BU Power Systems Kontakt Placeholder
BU Power Sys­tems Kontakt
BU Power Systems

Skon­tak­tuj się z nami

BU Power Sys­tems Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Puław­ska 506/508, budy­nek ‘’D”
02–844 Warszawa
T +48 22 57704 30
F +48 22 57704 40

BU Power Sys­tems GmbH & Co. KG
Sie­dzi­ba BU Power Group
Per­kins­stra­ße 1
49479 Ibbenbüren
T +49 (0) 5451 5040 0
F +49 (0) 5451 5040 100

BU Power Sys­tems GmbH & Co. KG
Saaläc­ker­stra­ße 4
63801 Kleinostheim
T +49 (0) 6027 40960
F +49 (0) 6027 409623

BU Power Sys­tems GmbH & Co. KG
Hol­zer­stra­ße 3
82380 Peißenberg
T +49 (0) 8803 48870
F +49 (0) 8803 488722

BU Power Sys­tems GmbH & Co. KG
Ulrich­stra­ße 25
72116 Mössingen
T +49 (0) 7473 95250
F +49 (0) 7473 952525

BU Power Sys­tems Ita­lia S.r.l.
Via Leonar­do Da Vin­ci, n. 1
loca­li­tà Gironico
22041 Colver­de (CO)
T +39 031 463 3411
F +39 031 463 3473

BU Power Sys­tems Ita­lia S.r.l.
Via del­le Indu­strie II, n.27
30020 Meolo (VE)
T +39 0421 195 3011
F +39 0421 195 3001

BU Power Sys­tems Ita­lia S.r.l.
Via degli Arti­gia­ni, n. 140
40024 Castel S. Pie­tro T. (BO)
T +39 051 098 8311
F +39 051 098 8301

BU Power Sys­tems Den­mark ApS
Byg­me­ste­rvej 7 B
5750 Ringe
T +45 65 560 560

BU Power Siste­mi d.o.o.
Viško­vo 138
51216 Viškovo
T +385 (0) 51 545701
F +385 (0) 51 256652

BU Power Siste­mi d.o.o.
Suce­va uli­ca 25
4000 Kranj
T +386 (0) 590 76 50 0
F +386 (0) 590 76 50 4

BU Power Sys­tems s.r.o.
Bera­no­vých 65
199 02 Pra­ga 9
Cze­chy
T +420 274 773 493
F +420 274 812 023

For­mu­larz kontaktowy