BU Power Systems Kontakt Placeholder
BU Power Sys­tems Kon­takt
BU Power Sys­tems

Kon­tak­tuj­te nás

BU Power Sys­tems s.r.o.
Bera­no­vých 65
199 02 Pra­ha 9
Čes­ká repub­li­ka
T +420 274 773 493
F +420 274 812 023

BU Power Sys­tems GmbH & Co. KG
Ústře­dí BU Power Sys­tems
Per­kinsstra­ße 1
49479 Ibbenbüren
Němec­ko
T +49 (0) 5451 50400
F +49 (0) 5451 5040100

BU Power Sys­tems GmbH & Co. KG
Saa­läc­ker­stra­ße 4
63801 Klei­nosthe­im
Němec­ko
T +49 (0) 6027 40960
F +49 (0) 6027 409623

BU Power Sys­tems GmbH & Co. KG
Hol­zer­stra­ße 3
82380 Peißenberg
Němec­ko
T +49 (0) 8803 48870
F +49 (0) 8803 488722

BU Power Sys­tems GmbH & Co. KG
Ulri­chstra­ße 25
72116 Mös­sin­gen
Němec­ko
T +49 (0) 7473 95250
F +49 (0) 7473 952525

BU Power Sys­tems Ita­lia S.r.l.
Via Leo­nar­do Da Vin­ci, n. 1
loca­li­tà Giro­ni­co
22041 Col­ver­de (CO)
Itá­lie
T +39 031 463 3411
F +39 031 463 3473

BU Power Sys­tems Ita­lia S.r.l.
Via Val­lio, 35
31050 Monastier di Tre­vi­so (TV)
Itá­lie
T +39 0421 195 3011
F +39 0421 195 3001

BU Power Sys­tems Ita­lia S.r.l.
Via Ugo La Mal­fa, 10
40026 Imo­la (BO)
Itá­lie
T +39 051 098 8311
F +39 051 098 8301

BU Power Sys­tems Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Puła­wska 506/508, buil­ding “D”
02–844 War­saw
Pol­sko
T +48 (22) 57704–30
F +48 (22) 57704–40

BU Power Sys­tems Den­mark ApS
Byg­mes­ter­vej 7 B
5750 Rin­ge
Dán­sko
T +45 65 560 560

BU Power Sis­te­mi d.o.o.
Viš­ko­vo 138
51216 Viš­ko­vo
Chor­vat­sko
T +385 (0) 51 545701
F +385 (0) 51 256652

BU Power Sis­te­mi d.o.o.
Šuce­va uli­ca 25
4000 Kra­nj
Slo­vin­sko
T +386 (0) 590 76 50 0
F +386 (0) 590 76 50 4

Kon­takt­ní for­mu­lář