Ali ste že vedeli, da …

… Tipič­no mesto v zra­ku 400 ton pra­hu in peska na kubič­ni kilo­me­ter.

By 17. julija 2018 No Comments

Vsak del­ček pra­hu in peska lah­ko poško­du­je vaš motor.Ori­gi­nal­ni zrač­ni fil­ter Per­kins usta­vi 99,99% del­cev, pre­pre­ču­je poškod­be ven­ti­lov, batnih obroč­kov in tur­bo pol­nil­ni­kov, hkra­ti pa izbolj­ša pre­tok zra­ka.

Več o zrač­nih fil­trih Per­kins.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!