1. Informacje o gromadzeniu danych osobowych

1.1 Niniejszym informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które dotyczą Ciebie osobiście, np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.

1.2 Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 4 ust. 7 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO/ GDPR), jest administrator – BU Power Systems GmbH & Co. KG, Perkinsstrasse 1, 49479 Ibbenbüren (pozostałe dane dostępne są pod adresem: https://bu-perkins.com/regulatory/).

Nasz Inspektor Ochrony Danych (IOD), Rainer Lukas, jest dostępny pod adresem:

prospecter Unternehmensberatung, Hans-Sachs-Straße 4, 45879 Gelsenkirchen, Niemcy, adres e-mail: [email protected], numer telefonu: +49 209 8830 5031.

1.3 Jeżeli korzystamy z usług zakontraktowanych usługodawców dla poszczególnych funkcji usługi naszego serwisu lub chcemy wykorzystywać dane do celów reklamowych, poniżej poinformujemy Cię o poszczególnych operacjach. W ten sposób określamy również poszczególne kryteria dotyczące czasu przechowywania.

 1. Twoje prawa

2.1 Przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych:

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w zakresie, w którym dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych.

2.2 Masz również prawo do złożenia na nas skargi do właściwego organu nadzorczego, jeżeli sądzisz, że przetwarzamy dane osobowe w sposób niezgodny z prawem.

 1. Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

3.1 W przypadku czysto informacyjnego korzystania ze strony internetowej, tzn. jeśli nie zarejestrujesz się w serwisie lub nie udostępnisz nam żadnych informacji, będziemy zbierać tylko dane osobowe przesyłane przez twoją przeglądarkę na nasz serwer. Jeśli chcesz przeglądać naszą stronę, informujemy, że zbieramy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlania naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 • adres IP,
 • data i godzina żądania,
 • różnica strefy czasowej względem czasu GMT (czasu uniwersalnego),
 • treść żądania (konkretna strona),
 • status dostępu / kod statusu HTTP,
 • każda przesłana ilość danych,
 • strona internetowa, z której pochodzi żądanie,
 • przeglądarka,
 • system operacyjny i jego interfejs,
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

3.2 Oprócz powyższych danych, podczas korzystania z naszej witryny na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym, przypisane do używanej przeglądarki i dzięki którym treść określająca plik cookie (tutaj przez nas) uzyskuje określone informacje. Pliki cookie nie są w stanie uruchamiać programów ani przesyłać wirusów do twojego komputera. Dzięki nim oferta internetowa jest bardziej przyjazna dla użytkownika i skuteczniejsza. Podanie danych w opisanym zakresie jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych we wskazanej wyżej postaci.

3.3 Wykorzystywanie plików cookie:

 1. a) Ta strona korzysta z następujących rodzajów plików cookie, których zakres i działanie zostały wyjaśnione poniżej:

– tymczasowe pliki cookie (patrz lit. b),

– stałe pliki cookie (patrz lit. c).

 1. b) Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Obejmują one w szczególności sesyjne pliki cookie. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, wraz z którym różne żądania z przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Umożliwi to rozpoznanie komputera po powrocie na naszą stronę. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.
 2. c) Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może różnić się w zależności od pliku cookie. Możesz usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki w dowolnym momencie.
 3. d) Możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi życzeniami albo odmówić akceptacji plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Pamiętaj, że może to uniemożliwić dostęp do niektórych funkcji tej strony internetowej.
 1. Formularz kontaktowy

Kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego, podane przez Ciebie informacje (Twój adres e-mail, Twoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, jeśli dotyczy) będą przechowywane przez nas w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. Usuwamy dane, które powstają w tym kontekście po upływie czasu, gdy ich przechowywanie nie jest już wymagane, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe wymagania dotyczące przechowywania.

Podstawą prawną przetwarzania danych przesyłanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt poprzez e-mail ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie nam wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celów przetwarzania i możliwości skontaktowania się z Państwem w zgłoszonej sprawie, a w przypadku kontaktu mającego na celu zawarcie umowy – dane te są niezbędne dla prowadzenia rozmów zmierzających do zawarcia umowy. Brak przekazania tych danych uniemożliwi realizację tych celów i może skutkować niemożliwością realizacji interesów, z którymi się Państwo zgłaszają.

 1. BU TechShare

5.1 Oferujemy wybranym klientom możliwość zarejestrowania się do korzystania z naszego portalu klienta BU TechShare poprzez podanie danych osobowych. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem przypisanego opiekuna klienta.

Za pośrednictwem portalu klienta zarejestrowani klienci BU TechShare mogą dokonać, w zależności od wyboru właściwej taryfy (taryfa economy, taryfa standard lub taryfa comfort):

 • utworzenia indywidualnego profilu użytkownika,
 • zapoznania się ze wszystkimi arkuszami danych technicznych, specyfikacjami, instrukcjami obsługi i listami części zamiennych dla zakupionych u nas silników,
 • sprawdzenia  ważnych ogłoszeń i nowości dotyczących zakupionych u nas silników, zapoznania się z funkcją kalendarza i planowania spotkań,
 • zgłaszania reklamacji i śledzenia jej postępu,
 • przesyłania danych z naszymi inżynierami,
 • synchronizacji BU TechShare z urządzeniami mobilnymi, aby np. dane, które są dostępne w trybie offline były automatycznie aktualizowane w  trybie online,
 • konfiguracji subkonta dla swoich klientów.

5.2 Podczas rejestracji za pośrednictwem przedstawiciela biura obsługi klienta następujące dane będą gromadzone i przechowywane w ramach procesu rejestracji dla każdego konta klienta, które ma zostać skonfigurowane:

 • nazwa firmy,
 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail.

W ramach procesu rejestracji uzyskiwana jest zgoda użytkownika na przetwarzanie tych danych w celu obsługi konta użytkownika w portalu klienta. Jako użytkownik masz możliwość anulowania rejestracji w dowolnym momencie. Dane nie są ujawniane stronom trzecim.

5.3 Jeśli korzystasz z naszego portalu, będziemy przechowywać dane wymagane do realizacji umowy, dopóki ostatecznie nie usuniesz swojego konta. Ponadto będziemy przechowywać dane dobrowolnie dostarczone przez Ciebie na czas korzystania z portalu, jeżeli uprzednio ich nie usuniesz. Wszystkie informacje mogą być administrowane i zmieniane w chronionym obszarze klienta.

Podstawą prawną do korzystania z danych osobowych w opisanym zakresie jest zgoda użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z naszego portalu. Ich nie przekazanie będzie skutkowało brakiem zapewnienia Państwu możliwości skorzystania z portalu i zapewnienia jego obsługi.

 1. BU WebWarehouse

6.1 Wybranym klientom oferujemy możliwość zarejestrowania się do korzystania z naszego portalu klienta BU WebWarehouse poprzez podanie danych osobowych. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem przypisanego opiekuna klienta.

Za pośrednictwem portalu klienta BU WebWarehouse zarejestrowani klienci mogą składać zamówienia na części zamienne i przeglądać historię swoich zamówień.

6.2 Podczas rejestracji za pośrednictwem przedstawiciela działu obsługi klienta następujące dane będą gromadzone i przechowywane w ramach procesu rejestracji dla każdego konta klienta, które ma zostać skonfigurowane:

 • nazwa firmy,
 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail.

W ramach procesu rejestracji uzyskiwana jest zgoda użytkownika na przetwarzanie tych danych. Jako użytkownik masz możliwość anulowania rejestracji w dowolnym momencie. Dane nie są ujawniane stronom trzecim.

6.3 Jeśli korzystasz z naszego portalu, będziemy przechowywać dane wymagane do realizacji umowy, dopóki ostatecznie nie usuniesz swojego konta. Ponadto będziemy przechowywać dane dobrowolnie dostarczone przez Ciebie na czas korzystania z portalu, jeżeli uprzednio ich nie usuniesz. Wszystkie informacje mogą być administrowane i zmieniane w chronionym obszarze klienta.

Jeżeli składasz zamówienia za pośrednictwem portalu klienta, jesteśmy zobowiązani przepisami handlowymi i podatkowymi do przechowywania Twojego adresu, danych dotyczących płatności i zamówień przez okres dziesięciu lat. Jednakże, po dwóch latach ograniczamy ich przetwarzanie, tzn. Twoje dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu spełnienia zobowiązań prawnych.

Podstawą prawną do korzystania z danych osobowych w opisanym zakresie jest zgoda użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w przypadku umów zawieranych za pośrednictwem portalu klienta art. 6 ust. 1 lit. b RODO, z kolei w zakresie realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z naszego portalu, z kolei w przypadku zawierania umów oraz w zakresie realizacji obowiązków prawnych – jest ono niezbędne dla zawarcia takich umów bądź stanowi wymóg ustawowy. Ich nieprzekazanie będzie skutkowało brakiem zapewnienia Państwu możliwości skorzystania z portalu i zapewnienia jego obsługi, a także uniemożliwi zawarcie umów bądź wypełnienie obowiązku prawnego, stąd w tym zakresie użytkownik jest zobowiązany do ich podania.

 1. Newsletter

7.1 Jeżeli otrzymaliśmy Twój adres e-mail w związku z zakupem usługi lub zakupem towarów i nie sprzeciwiłeś się używaniu Twojego adresu e-mail, będziemy informować Cię w przyszłości o podobnych towarach lub usługach.

Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych w podanym zakresie i celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia Państwu wysyłki newslettera. Ich nieprzekazanie skutkować będzie niemożliwością wysyłania Państwu naszego newslettera.

Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na wysyłanie newslettera i wypisać się z usługi. Możesz wycofać zgodę, klikając na link podany w każdym newsletterze, wysyłając e-mail na adres [email protected] lub wiadomość pod adres podany w zakładce kontakt.

7.2 We wszystkich innych przypadkach będziemy wysyłać do Ciebie nasz newsletter tylko wtedy, jeżeli wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie. Nasz newsletter informuje o naszych aktualnych interesujących ofertach. Promowane towary i usługi zostały wymienione w treści oświadczenia.

Aby zarejestrować się do naszego newslettera, korzystamy z tzw. procedury podwójnej zgody. Oznacza to, że po zarejestrowaniu wyślemy Ci wiadomość e-mail na podany adres, w której prosimy o potwierdzenie, że chcesz otrzymywać newsletter. Ponadto przechowujemy Twoje adresy IP oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest potwierdzenie Twojej rejestracji i, jeśli to konieczne, poinformowanie Cię o ewentualnym niewłaściwym użyciu Twoich danych osobowych.

Do wysyłki newslettera wymagany jest jedynie Twój adres e-mail. Podanie dodatkowych, osobno oznaczonych danych jest dobrowolne i będą one wykorzystywane do osobistego kontaktu z Tobą. Po potwierdzeniu, zapiszemy Twój adres e-mail w celu wysyłania newslettera.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w podanym zakresie i celu jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia Państwu wysyłki newslettera. Ich nieprzekazanie skutkować będzie niemożliwością wysyłania Państwu naszego newslettera.

Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na wysyłanie newslettera i wypisać się z usługi. Możesz wycofać zgodę, klikając na link podany w każdym newsletterze, wysyłając  e-mail na adres [email protected] lub wiadomość pod adres podany w zakładce kontakt.

7.3 Nasz newsletter jest wysyłany za pośrednictwem MailChimp. Więcej informacji na temat ochrony danych w zakresie wysyłania newslettera można znaleźć na stronie https://mailchimp.com/legal/.

MailChimp użyje Twoich danych wyłącznie do wysyłki naszego newslettera, jak opisano powyżej. Dane nie są przekazywane stronom trzecim w jakichkolwiek innych celach.

 1. Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych, udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze, które umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak na tej stronie aktywowana jest anonimizacja IP, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez Ciebie, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i użytkowaniem Internetu dla operatora strony. Adres IP podany przez Google Analytics jako część Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji dostępnych w witrynie internetowej. Możesz również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google za pomocą poniższego linku: http: // tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl Pobierz i zainstaluj dostępną wtyczkę przeglądarki.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl lub http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje o Google Analytics i prywatności). Zwracamy uwagę, że na tej stronie Google Analytics został rozszerzony o kod, aby zapewnić anonimowe zbieranie adresów IP (tzw. maskowanie IP).