BU Power Systems Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 506/508, budynek ‘’D”
02-844 Warszawa

T  +48 (22) 57704-30
F  +48 (22) 57704-40

[email protected]
www.bu-perkins.com/pl/

POLITYKA COOKIES

Informacje prawne
Jak postępujemy z Państwa danymi?
Naszym zobowiązaniem jest bardzo staranne traktowanie Państwa danych. Ściśle przestrzegamy przepisów zawartych w odpowiednich przepisach prawa, w szczególności przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO“). W żadnej formie nie naruszamy Państwa praw osobistych.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych gromadzonych wskutek korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych jest BU Power Systems GmbH & Co. KG, Perkinsstrasse 1, 49479 Ibbenbüren. W tematach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Rainerem Lukasem: prospecter Unternehmensberatung, Hans-Sachs-Straße 4, 45879 Gelsenkirchen, Niemcy, adres e-mail:
[email protected], numer telefonu: +49 209 8830 5031.

Zgoda
Jeżeli Państwo sami podają nam dane osobowe, zgadzają się Państwo na ich gromadzenie i wykorzystanie zgodnie z danych obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności RODO (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą naturalnie traktowane poufnie. W każdej chwili istnieje możliwość cofnięcia takiej zgody, co spowoduje zaprzestanie wykorzystywania danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody. Jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Inne podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zawarte w Informacji o ochronie danych, która jest dostępna pod adresem:

Wyjątki
Wykorzystujemy informacje otrzymane w wyniku normalnego korzystania z naszych stron internetowych i gromadzimy je wyłącznie w BU Power Systems GmbH & Co. KG. Nie przewiduje się wykorzystania danych do identyfikacji osób. Wyjątkiem od tej reguły jest korzystanie z naszych stron internetowych lub działania, które mogą zostać uznane za atak spełniający znamiona przestępstwa lub mogący uniemożliwić lub zakłócić funkcjonowanie naszej strony internetowej.

Eksternistyczne odsyłacze
Nasze strony internetowe mogą zawierać eksternistyczne odsyłacze do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych lub za zawartość innych stron internetowych. Zalecamy staranne zapoznanie się z przepisami dotyczącymi ochrony danych znajdującymi się na odwiedzanych przez Państwa stronach internetowych.

Prawa autorskie
Zawartość stron internetowych BU Power Systems GmbH & Co. KG jest chroniona prawem autorskim.
BU Power Systems GmbH & Co. KG pozwala na czytanie i pobieranie wszelkich zawartości własnych stron internetowych wyłącznie na potrzeby indywidualne, ale nie do celów komercyjnych. Dalej idące prawa użytkowania mogą zostać udzielone po zawarciu odpowiedniej umowy licencyjnej z BU Power Systems GmbH & Co. KG. Połączenie z innymi stronami internetowymi jest dozwolone wyłącznie za zgodą BU Power Systems GmbH & Co. KG.

Pobieranie zawartości
Pobieranie programów i plików odbywa się na własne ryzyko. BU Power Systems GmbH & Co. KG nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku instalacji lub użytkowania oprogramowania i plików z zakresu „Download”. Pomimo aktualnej kontroli antywirusowej wyklucza się w ramach przepisów prawnych odpowiedzialność za szkody i zakłócenia spowodowane wirusami komputerowymi.

Gwarancja
Informacje zawarte na stronach internetowych BU Power Systems GmbH & Co. KG są opracowywane z największą starannością. BU Power Systems GmbH & Co. KG nie udziela żadnej gwarancji na zupełność, aktualność, jakość i możliwość wykorzystania do określonych celów.
Korzystanie ze stron internetowych i z ich zawartości odbywa się na własne ryzyko użytkownika. 

Prawo do znaku towarowego
Osobom trzecim zabrania się używania i stosowania wszelkich znaków towarowych i logo zamieszczanych na naszych stronach internetowych.

Analiza witryny

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki „cookies”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na Twoim komputerze, aby pomóc stronie analizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny (w tym adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów na temat aktywności na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie powiąże Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Mogą Państwo zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak pamiętaj, że jeśli to zrobisz, możesz nie móc korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google za pomocą poniższego linku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl Pobierz i zainstaluj dostępną wtyczkę przeglądarki.

Pozostałe informacje o ochronie danych osobowych oraz prawach osób, których dane są przetwarzane

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz ich ochrony, a także dotyczące praw, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, można znaleźć w Informacji o ochronie danych, która jest dostępna pod adresem: Polityka prywatności