BU Power Systems wiadomości
13. stycznia 2022

Infor­ma­cje ser­wi­so­we – Napra­wa sil­ni­ków Per­kins 1104C-44TA

Jako nominowany dystrybutor  producenta silników Perkins , BU Power Systems jest odpowiedzialny nie tylko za sprzedaż, ale także za obsługę posprzedażową silników Diesla i gazowych Perkins.  Nasz kompleksowy serwis posprzedażowy zapewnia profesjonalną obsługę silników w przemyśle, rolnictwie , leśnictwie, budownictwie, …
Read More
BU Power Systems wiadomości
13. grudnia 2021

Sil­nik Per­kins® 904 Series – “Engi­ne of the Hour”

Opcje silnika Perkins® 904 Series:  2,8 litra i 3,6 litra zostały stworzone, aby zapewnić sukces Twojej firmie. Silniki zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do ​​ponad 80 modeli maszyn. Zapewnia to najbardziej kompaktowy  silnik Perkinsa 904 Series, oszczędzając producentom maszyn znaczną…
Read More
BU Power Systems wiadomości
4. listopada 2021

Uda­na świa­to­wa wysta­wa „EIMA Inter­na­tio­nal 2021”

Po pięciu dniach światową wystawę  maszyn rolniczych „EIMA International” odwiedziło 270 700 zwiedzającymi. Jest to 85%  frekwencji z ostatniej edycji przed pandemią. To świetny wynik, który sprawia, że „​​EIMA” jest międzynarodowym wydarzeniem nie tylko w branży maszyn rolniczych. EIMA International…
Read More
BU Power Systems wiadomości
7. października 2021

BU Power Sys­tems zosta­ło ofi­cjal­nym Dys­try­bu­to­rem fir­my Per­kins na Azer­bej­dżan, Arme­nię i Gruzję

BU Power Systems jest obecnie odpowiedzialny za sprzedaż i obsługę posprzedażną silników wysokoprężnych i gazowych Perkins oraz silników okrętowych Perkins dla regionu trójgranicznego na Kaukazie. To pierwsze przedsięwzięcie firmy poza Europą. „Z dumą możemy powiedzieć, że w ciągu ostatnich kilku…
Read More
BU Power Systems wiadomości
23. września 2021

BU Power Sys­tems obec­na na EIMA 2021

Odliczanie rozpoczęte. Po udanej  wystawie „EIMA Digital Preview 2020, „analogowa” wystawa EIMA otworzy swoje podwoje w Bolonii w dniach 19-23 października 2021 r. EIMA, jako Międzynarodowa Wystawa Maszyn dla Rolnictwa i Ogrodnictwa, jest uważana za jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych…
Read More
BU Power Systems wiadomości
28. czerwca 2021

10 lat dzia­łal­no­ści BU Power Sys­tems we Włoszech

W 2021 roku obchodzimy we Włoszech 10-lecie działalności BU Power Systems. Od marca 2011 roku BU Power Systems Italy jest wyłącznym dystrybutorem firmy Perkins we Włoszech. Trzy lokalizacje, w tym Gironico (w pobliżu Como), oddział Monastier di Treviso (w pobliżu…
Read More
BU Power Systems wiadomości
9. listopada 2020

BU Power Sys­tems zdo­by­wa nagro­dę BOMAG Sup­plier Award

Firma BOMAG, światowy lider w technologii zagęszczania i producent maszyn do zagęszczania gruntu, asfaltu i odpadów, co roku przyznaje Nagrody Dostawcy za wyjątkowe wyniki i partnerstwo ze swoimi dostawcami. Jako producent wysokiej jakości firma stawia swoim produktom najwyższe wymagania. Dlatego…
Read More
BU Power Systems wiadomości
3. września 2020

EIMA Digi­tal Pre­view w dniach 11–15 listo­pa­da 2020 r

Bolońska impreza - jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych na świecie, z udziałem prawie 2 000 firm wystawienniczych i łącznie 320 000 zwiedzających w ostatniej edycji - zostanie przekształcone w wydarzenie cyfrowe w dniach 11-15 listopada 2020 r. W ten sposób…
Read More
BU Power Systems wiadomości
11. marca 2020

Infor­ma­cje doty­czą­ce Coro­na­vi­ru­sa (COVID-19)

Jesteśmy nieustannie do dyspozycji naszych klientów. Koronawirus rozprzestrzenia się w Europie i ma coraz większy wpływ na naszą gospodarkę. Pomimo szczególnej sytuacji, BU Power Systems kontynuuje swoją działalność, a nasi pracownicy starają się szybko reagować na zapytania klientów, gdy wymagają…
Read More
BU Power Systems wiadomości
1. stycznia 2020

Nowa dzia­łal­ność w Czechach

Od 1 stycznia 2020 r. BU Power Systems s.r.o. przejmuje działalność BEL, sp. z oo s.r.o. i odpowiada za sprzedaż i serwis posprzedażowy silników Diesla i silników gazowych Perkins, a także silników okrętowych Perkins w Republice Czeskiej. „Osoba prawna pozostaje…
Read More
BU Power Systems