BU Power Systems wiadomości
7. października 2021

BU Power Sys­tems zosta­ło ofi­cjal­nym Dys­try­bu­to­rem fir­my Per­kins na Azer­bej­dżan, Arme­nię i Gruzję

BU Power Systems jest obecnie odpowiedzialny za sprzedaż i obsługę posprzedażną silników wysokoprężnych i gazowych Perkins oraz silników okrętowych Perkins dla regionu trójgranicznego na Kaukazie. To pierwsze przedsięwzięcie firmy poza Europą. „Z dumą możemy powiedzieć, że w ciągu ostatnich kilku…
Read More
BU Power Systems wiadomości
28. czerwca 2021

10 lat dzia­łal­no­ści BU Power Sys­tems we Włoszech

W 2021 roku obchodzimy we Włoszech 10-lecie działalności BU Power Systems. Od marca 2011 roku BU Power Systems Italy jest wyłącznym dystrybutorem firmy Perkins we Włoszech. Trzy lokalizacje, w tym Gironico (w pobliżu Como), oddział Monastier di Treviso (w pobliżu…
Read More
BU Power Systems wiadomości
9. listopada 2020

BU Power Sys­tems zdo­by­wa nagro­dę BOMAG Sup­plier Award

Firma BOMAG, światowy lider w technologii zagęszczania i producent maszyn do zagęszczania gruntu, asfaltu i odpadów, co roku przyznaje Nagrody Dostawcy za wyjątkowe wyniki i partnerstwo ze swoimi dostawcami. Jako producent wysokiej jakości firma stawia swoim produktom najwyższe wymagania. Dlatego…
Read More
Czy wiesz, że…
29. lipca 2020

… tem­pe­ra­tu­ra spa­lin sil­ni­ka Per­kins® 854 wyno­si oko­ło 700 ° Celsjusza?

Jest to temperatura, w której lawa wybucha z wulkanu. (więcej…)
Read More
BU Power Systems wiadomości
11. marca 2020

Infor­ma­cje doty­czą­ce Coro­na­vi­ru­sa (COVID-19)

Jesteśmy nieustannie do dyspozycji naszych klientów. Koronawirus rozprzestrzenia się w Europie i ma coraz większy wpływ na naszą gospodarkę. Pomimo szczególnej sytuacji, BU Power Systems kontynuuje swoją działalność, a nasi pracownicy starają się szybko reagować na zapytania klientów, gdy wymagają…
Read More
BU Power Systems wiadomości
1. stycznia 2020

Nowa dzia­łal­ność w Czechach

Od 1 stycznia 2020 r. BU Power Systems s.r.o. przejmuje działalność BEL, sp. z oo s.r.o. i odpowiada za sprzedaż i serwis posprzedażowy silników Diesla i silników gazowych Perkins, a także silników okrętowych Perkins w Republice Czeskiej. „Osoba prawna pozostaje…
Read More
Czy wiesz, że…
10. lipca 2019

… BU Power Sys­tems posia­da obec­nie oko­ło 195 000 czę­ści zamiennych?

Łącznie te części zamienne mają całkowitą masę niecałe 160 000 kg - mniej więcej tyle, ile wynosi (więcej…)
Read More
BU Power Systems wiadomości
21. maja 2019

Nowe biu­ro w Warszawie

BU Power Systems stale rośnie. Aby jeszcze bardziej ulepszyć nasze usługi i być zawsze jak najbliżej naszych klientów, BU Power Systems Polska niedawno przeniosła się do nowego biura. Nowe biuro nadal znajduje się w stolicy Polski i oferuje wiele korzyści…
Read More
BU Power Systems wiadomości
24. kwietnia 2019

Nowe tech­no­lo­gie hybrydowe

Bauma 2019, wiodące na świecie targi maszyn budowlanych, maszyn do materiałów budowlanych, maszyn górniczych, pojazdów budowlanych i sprzętu budowlanego, z ponad 620 000 odwiedzających z ponad 200 krajów, przyniosły najlepsze wyniki w 65-letniej historii wystawy. Liczba odwiedzających wzrosła o około…
Read More
BU Power Systems wiadomości
15. marca 2019

Nowy oddział we wło­skiej Doli­nie Silnikowej

Niedawno BU Power Systems Italia przeniosła swój oddział w regionie Emilia-Romagna z Castel San Pietro Terme do Imola. „Ten krok był niezbędny do dalszego zwiększenia naszych możliwości”, powiedział Sergio Ferro, odpowiedzialny za sprzedaż na rynku wtórnym w BU Power Systems…
Read More
BU Power Systems