Czy wiesz, że…
9. listopada 2020

… Per­kins testu­je dzia­ła­nie wszyst­kich czę­ści zamien­nych na symu­lo­wa­nej wyso­ko­ści 4500 metrów?

To prawie tak wysoko jak Mont Blanc, na wysokości 4 810 metrów, najwyższa góra w Alpach i  w  UE. Części zamienne Perkins są również testowane pod kątem ich tolerancji na wahania temperatury. Wynika to z faktu, że wiele silników Perkins…
Read More
Czy wiesz, że…
4. września 2020

… że ciśnie­nie sprę­ża­nia cylin­dra w sil­ni­ku Per­kin­sa wyno­si oko­ło 30–35 barów?

Odpowiada to w przybliżeniu ciśnieniu na głębokości 300 m. Jesteśmy już w  tak zwanym głębokim morzu. Wszystkie silniki Perkins mają wysoką jakość wykonania, a dzięki szczegółowym testom działają również w specjalnych warunkach. Ten przykład pokazuje, jak mocny jest silnik Perkins.…
Read More
BU Power Systems wiadomości
3. września 2020

EIMA Digi­tal Pre­view w dniach 11–15 listo­pa­da 2020 r

Bolońska impreza - jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych na świecie, z udziałem prawie 2 000 firm wystawienniczych i łącznie 320 000 zwiedzających w ostatniej edycji - zostanie przekształcone w wydarzenie cyfrowe w dniach 11-15 listopada 2020 r. W ten sposób…
Read More
BU Power Systems