Jeste li znali da …

… Unu­tar moto­ra od 4,4 litre, u sva­kih 24 sata rada kroz pum­pu vode pro­đe 360.000 lita­ra vode?

By 9. October 2018 No Comments

To je jed­na­ko zaprem­ni­ni pet kami­ona s 40′ pre­ko­mor­skim kon­tej­ne­ri­ma.Sva­ki kon­tej­ner ima kapa­ci­tet od 67,5 m³.

Saz­naj­te više o Per­kins pum­pe za vodu.

BU Power Systems