BU Power Systems News
20. November 2019

Agri­tec­h­ni­ca 2019 – novi moto­ri

Agritechnica 2019 – novi motori za traktore za poljoprivredno tržište i inovativne hibridne tehnologije. Agritechnica – vodeći svjetski sajam poljoprivredne tehnologije zatvorio je svoja vrata. Sa 450.000 posjetitelja iz 152 zemlje i 2.820 izlagača iz 53 zemlje Agritechnica 2019 bila…
Read More
BU Power Systems News
23. July 2019

Posje­ti­te nas na saj­mu Agri­tec­h­ni­ca 2019

Agritechnica će 10. studenog 2019. otvoriti svoja vrata u Hannoveru. U 7 dana vodeći će svjetski sajam poljoprivredne tehnologije predstaviti najnovije inovacije u industriji. Nakon uspješne premijere na baumi 2019, BU Power Systems i Perkins također će biti predstavljeni s…
Read More
BU Power Systems News
23. July 2019

BU Power Sys­tems Ita­lia na izlož­bi DPE — Dis­tri­bu­ted Power Euro­pe

DPE - Distributed Power Europe, nova europska izložba Onsite Power Industry (energetske industrije na licu mjesta), održava se u Riminiju, u njegovom Expo Centru, od 5. do 8. studenog, zajedno sa Ecomondo i Key Energy. Prvo izdanje DPE-a usredotočeno je…
Read More
BU Power Systems News
11. March 2019

BU Power Sys­tems s pre­mi­je­rom na saj­mu bauma

Odbrojavanje je počelo. Od 8. do 14. travnja, brojni posjetitelji iz zemlje I inozemstva ponovno posjećuju 32. izdanje sajma bauma u Münchenu. Po prvi put, BU Power Systems i Perkins bit će predstavljeni s dva štanda na ovogodišnjem sajmu bauma.…
Read More
Jeste li znali da …
17. December 2018

… je Per­kins ras­hlad­na teku­ći­na pro­du­lje­nog dje­lo­va­nja (ELC) nami­je­nje­na poseb­no vašem Per­kins moto­ru i tra­je naj­ma­nje dvos­tru­ko duže od konven­ci­onal­nih ras­hlad­nih sred­sta­va?

U mogućnosti ste smanjiti troškove rashladnog sredstva do 50%. (more…)
Read More
Jeste li znali da …
9. October 2018

… Unu­tar moto­ra od 4,4 litre, u sva­kih 24 sata rada kroz pum­pu vode pro­đe 360.000 lita­ra vode?

To je jednako zapremnini pet kamiona s 40' prekomorskim kontejnerima. (more…)
Read More
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!