Vidste du det …?

… der er omkring 400 tons støv­par­tik­ler i en kubik kilo­me­ter med luft i en typisk by?

By 17. juli 2018 No Comments

Hver støv­par­ti­kel har poten­ti­a­let til at ska­de din motor.
Et Per­kins Ori­gi­nal Air Fil­ter stop­per 99,99% af par­tik­ler­ne, hvil­ket for­hin­drer ska­der på ven­ti­ler, rin­ge og tur­bo­la­de­re, sam­ti­dig med at luft­strøm­men mak­si­me­res.

Klik her for at fin­de ud af, hvor­for ori­gi­na­le Per­kins-fil­tre er det bed­ste valg til din motor.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!