BU Power Systems Nyheder

BU Power Systems på E & H Byg­ge­ri og Byg­ning i Dan­mark

By 16. maj 2018 No Comments

Fra den 14. til den 16. juni fin­der Dan­marks stør­ste byg­ge­mes­se sted med E & H Byg­ning og Byg­ge­ri. Mere end 100 udstil­le­re præ­sen­te­rer deres nye­ste pro­duk­ter og tje­ne­ster på en sam­let udstil­lings­plads på 140.000 m². BU Power Systems præ­sen­te­rer sig for før­ste gang på E & H i Her­ning i år. Som ver­dens stør­ste Per­kins-distri­butør infor­me­rer BU Power Systems inter­es­se­re­de besø­gen­de om sin omfat­ten­de por­te­føl­je af tje­ne­ster. Der­u­d­over vil fir­ma­et frem­vi­se en ræk­ke Tier 5‑kompatible Per­kins-moto­rer. Besøg os på vores stand U1010.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!