BU Power Systems GmbH & Co. KG
Perkinsstraße 1
49479 Ibbenbüren

Pers. Haft. Ges.: BU Power Systems Geschäftsführungs GmbH
Geschäftsführer: Franz Focks, Jan-Sebastian Seeber
Amtsgericht Steinfurt HRA 5619/ HRB 8019
USt-ID: DE 813676179

T +49 (0) 54 51/50 40-0
F +49 (0) 54 51/50 40-100

[email protected]
www.bu-perkins.de

Jak nakládáme s vašimi údaji

Zavazujeme se nakládat s vašimi osobními údaji s největší opatrností. Striktně dodržujeme ustanovení příslušných právních norem. Vaše osobní práva nijak neporušujeme.

Souhlas

Zadáním vašich osobních údajů nám dáváte svolení k jejich uchovávání a používání ve smyslu českého zákona o ochraně osobních údajů. Tyto informace jsou osobními údaji a budou samozřejmě použity výhradně důvěrně. Vaše námitky proti tomu mohou být vzneseny kdykoli, v důsledku toho bude proveden výmaz vašich osobních údajů v našich databázích.

Výjimky

Informace získané a uložené v průběhu standardního používání našich webových stránek se používají výhradně v rámci BU Power Systems s r.o. Tyto informace nejsou určeny k identifikaci osob. Výjimkou z tohoto pravidla jsou návštěvy našich stránek nebo činnosti, které lze hodnotit jako útok, mají prvky trestného činu nebo které poškozují či narušují funkční schopnost našich webových stránek.

Externí odkazy

Naše webové stránky mohou obsahovat externí odkazy na jiné webové stránky. Nejsme odpovědní za dodržování předpisů o ochraně údajů nebo obsahu jiných webových stránek. Doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli předpisy o ochraně údajů na navštívených webech.

Autorská práva

Informace uvedené na webových stránkách BU Power Systems s r.o. je chráněno autorským právem. BU Power Systems s r.o. Umožňuje prohlížet a stahovat celý obsah jeho webových stránek výhradně pro soukromé, nekomerční použití. Další práva na užívání nebo využívání mohou být přidělena prostřednictvím příslušné licenční smlouvy s BU Power Systems s r.o. Odkazy jsou povoleny pouze se souhlasem BU Power Systems s r.o.

Stahování

Programy a soubory se stahují na vlastní nebezpečí. BU Power Systems s r.o. neodpovídá za žádné škody vzniklé instalací nebo používáním softwaru a souborů v oblasti stahování informací, pokud to umožňují zákon nebo licenční práva. I přes aktuální nástroje pro kontrolu počítačových virů je jakákoli odpovědnost za narušení a poškození počítačovými viry vyloučena v rámci právních předpisů.

Záruka

Obsah informací dostupných na webových stránkách BU Power Systems s.r.o. byl zkompilován s největší péčí. BU Power Systems s r.o. nicméně nepřebírá žádnou odpovědnost za úplnost, aktuálnost, vysokou kvalitu nebo vhodnost takových informací pro jakýkoli daný účel. Používání webové stránky a obsahu zpřístupněného na webové stránce je výhradní odpovědností uživatele.

Práva k ochranné známce

Je zakázáno používat a používat jakékoli ochranné známky a loga uvedená na této webové stránce třetími stranami.