Ochrana osobních údajů

1. Informace o shromažďování osobních údajů

1.1 V následujícím textu informujeme o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechna data, která máte osobně k dispozici, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatelů webu.

1.2 Odpovědný zástupce dle čl. 4 odst. 1 písm. 7 obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR / DSGVO) je BU Power Systems GmbH & Co. KG, Perkinsstrasse 1, 49479 Ibbenbüren (viz informace na adrese https://bu-perkins.com/regulatory/).
Našeho zástupce pro ochranu osobních údajů, Rainera Lukase, lze kontaktovat na:
Prospecter Unternehmensberatung, Hans-Sachs-Straße 4, 45879 Gelsenkirchen, Německo,
e-mailová adresa: [email protected], telefonní číslo: +49 209 8830 5031.

1.3 Pokud využíváme smluvní poskytovatele služeb pro naše dílčí služby nebo bychom měli zájem vaše údaje použít pro reklamní účely, budeme vás podrobně informovat o příslušných krocích. Přitom také stanovíme kritéria pro dobu uložení osobních údajů.

2. Vaše práva

2.1 Pokud jde o osobní údaje, které se vás týkají, máte následující práva:

 • právo na informace,
 • právo na opravu nebo výmaz vašich údajů,
 • právo na omezení zpracování vašich údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů,
 • právo na přenositelnost osobních údajů.

2.2 Máte také právo stěžovat si na zpracování vašich osobních údajů orgánu dozoru nad používáním osobních údajů.

3. Shromažďování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

3.1 V případě čistě informativního používání webu, tj. pokud se nezaregistrujete nebo jinak neposkytnete informace, budeme shromažďovat pouze osobní údaje, které váš prohlížeč předává na náš server. Pokud si chcete prohlédnout naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné pro zobrazení našich webových stránek a zajištění stability a bezpečnosti (právním základem pro tuto činnost je čl. 6 odst. 1 věta DSGVO (GDPR)):

 • IP adresa
 • datum a čas žádosti
 • rozdíl v časovém pásmu oproti Greenwichskému střednímu času (GMT)
 • obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • stav přístupu / stavový kód HTTP
 • každé přenášené množství dat
 • webové stránky, z nichž žádost pochází
 • prohlížeč
 • operační systém a jeho rozhraní
 • jazyk a verze softwaru prohlížeče

3.2 Kromě výše uvedených údajů jsou při používání našich webových stránek do vašeho počítače ukládány i cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na pevném disku a přiřazené prohlížeči, který používáte, a kterým ten, kdo cookies nastavuje (zde naším prostřednictvím), obdrží určité informace. Cookies nemohou spouštět programy nebo přenášet viry do vašeho počítače. Slouží k tomu, aby nabídka internetu byla uživatelsky příjemnější a celkově efektivnější.

3.3 Použití cookies:

a) Tento web používá následující typy cookies, jejich rozsah a funkce jsou vysvětleny níže:

 • přechodné cookies (viz b)
 • trvalé cookies (viz c).

b) Přechodné soubory cookies se automaticky odstraní, když zavřete prohlížeč. Patří sem zejména soubory cookies relace. V nich je uloženo tzv. ID relace, pomocí kterého lze ke společné relaci přiřadit různé požadavky z vašeho prohlížeče. To umožní rozpoznání počítače po návratu na naši webovou stránku. Soubory cookie relace jsou odstraněny při odhlášení nebo zavření prohlížeče.

c) Trvalé soubory cookie jsou automaticky odstraněny po stanoveném období, které se může lišit v závislosti na souboru cookie. Soubory cookie můžete kdykoli smazat v nastavení zabezpečení prohlížeče.

d) Nastavení prohlížeče můžete nakonfigurovat podle svých představ, odmítnout přijímání cookies třetích stran nebo všech cookies. Mějte na paměti, že možná pak nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky.

4. Contact form

Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, informace, které poskytnete (vaše e-mailová adresa, vaše jméno a telefonní číslo, pokud to přichází v úvahu) budou uloženy pro zodpovězení vašich otázek. Vymažeme data, která v této souvislosti vzniknou poté, co jejich uložení již není potřeba, nebo omezíme jejich zpracování, pokud existují zákonné požadavky na uchovávání.

Právním základem pro zpracování osobních údajů přenášených během zasílání e-mailu je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO (GDPR). Pokud je cílem e-mailového kontaktu uzavřít smlouvu, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 lit. b DSGVO (GDPR).

5. BU TechShare

5.1 Vybraným zákazníkům nabízíme možnost registrace pro použití našeho zákaznického portálu BU TechShare. Registrace probíhá poskytnutím osobních údajů prostřednictvím přiřazeného správce účtu.Prostřednictvím zákaznického portálu si registrovaní zákazníci BU TechShare mohou vybrat podle vybraného tarifu (ekonomický, standardní nebo komfortní tarif):

 • vytvoření individuálního uživatelského profilu
 • náhled na všechny technické listy, technické údaje, návod k obsluze a seznamy náhradních dílů pro své u nás zakoupené motory
 • náhled na důležitá oznámení a zprávy týkající se motorůzakoupených od nás, funkci kalendáře a plánování schůzek
 • podání stížnosti a sledovat postup jejího zpracování
 • nahrání dat pro výměnu s našimi inženýry
 • synchronizaci BU TechShare s mobilními zařízeními tak, aby uvedená data byla k dispozici offline a automaticky se aktualizovala, jakmile je zařízení znovu online
 • založení podúčtů podúčtů pro své zákazníky

5.2 Při registraci prostřednictvím zástupce zákaznického servisu budou shromážděny a uloženy následující údaje jako součást procesu registrace každého zřízeného zákaznického účtu:

 • Jméno společnosti
 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • Emailová adresa

V rámci procesu registrace je dán souhlas uživatele se zpracováním těchto údajů. Jako uživatel máte možnost kdykoli zrušit registraci. K poskytnutí informací třetím stranám nedochází.

5.3 Používáte-li náš portál, uložíme data nezbytná pro splnění smlouvy, dokud svůj přístup definitivně nezrušíte. Kromě toho uchováme dobrovolné údaje, které jste nám poskytli, po dobu vašeho používání portálu, pokud je dříve neodstraníte. Všechny informace lze spravovat a měnit výhradně v chráněné zákaznické oblasti.

Právní základ pro použití vašich údajů je v případě vašeho souhlasu Čl. 6 odst. 1 lit. DSGVO (GDPR).

6. BU WebWarehouse

6.1 Vybraným zákazníkům nabízíme možnost zaregistrovat se pro použití našeho zákaznického portálu BU WebWarehouse poskytnutím osobních údajů. Registrace probíhá prostřednictvím správce účtu, který je za vás zodpovědný.

Přes zákaznický portál BU WebWarehouse mohou registrovaní zákazníci zadávat objednávky náhradních dílů a načítat historii svých již zadaných objednávek.

6.2 Při registraci u zástupce zákaznického servisu budou shromážděny a uloženy následující údaje jako součást procesu registrace každého zřízeného zákaznického účtu:

 • Jméno společnosti
 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • Emailová adresa

V rámci procesu registrace dává uživatel souhlas se zpracováním těchto údajů. Jako uživatel máte možnost kdykoli zrušit tuto registraci. K poskytnutí informací třetím stranám nedochází.

6.3 Používáte-li náš portál, ukládáme vaše data potřebná pro splnění smlouvy, dokud svůj přístup definitivně neodstraníte. Kromě toho uchováme dobrovolné údaje, které jste nám poskytli, po dobu po níž používáte náš portál, pokud je dříve neodstraníte. Všechny informace lze spravovat a měnit v chráněné zákaznické oblasti.

Pokud zadáváte objednávky prostřednictvím zákaznického portálu, musíme podle obchodních a daňových předpisů ukládat vaši adresu, údaje o platbě a objednávce po dobu deseti let. Po dvou letech však omezujeme zpracování, tj. vaše data budou použita pouze k dodržení zákonných povinností.

Právní základ pro použití vašich údajů je v případě vašeho souhlasu čl. 6 odst. 1 lit. DSGVO (GDPR) a v případě smluv uzavřených prostřednictvím zákaznického portálu čl. 6 odst. 1 lit. b DSGVO (GDPR).

7. Newsletter

7.1 Pokud jsme obdrželi vaši e-mailovou adresu v souvislosti s nákupem služby nebo nákupem zboží a nemáte námitky proti použití vaší e-mailové adresy, budeme vás v budoucnu informovat o zboží či službách podobných těm, které jste zakoupili.
Právním základem je čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. F) DSGVO (GDPR) a oddíl 7 odst. 3 UWG.

Odesílání newsletteru můžete kdykoli zakázat a odhlásit se z odběru novinek. Námitku můžete oznámit kliknutím na odkaz uvedený v každém e-mailu s novinkami, e-mailem na [email protected] nebo zasláním zprávy na kontaktní údaje uvedené v hlavičce.

7.2 Ve všech ostatních případech vám zasíláme náš newsletter, pouze pokud jste si jej objednali a s vaším souhlasem. Náš newsletter vás informuje o našich aktuálních zajímavých nabídkách. Inzerované zboží a služby jsou uvedeny v prohlášení o souladu.

Pro registraci do našeho newsletteru používáme tzv. postup dvojitého přihlášení. To znamená, že po registraci vám pošleme e-mail na uvedenou e-mailovou adresu, na které vás žádáme o potvrzení, že si přejete dostávat noviny. Kromě toho ukládáme vaše IP adresy a časy registrace a potvrzení. Účelem tohoto postupu je prokázat vaši registraci a v případě potřeby vás informovat o možném zneužití vašich osobních údajů.

Jediným požadavkem pro zasílání novinek je vaše e-mailová adresa. Specifikace dalších, samostatně označených údajů je dobrovolná a bude použita k osobnímu oslovení. Po potvrzení vám uložíme vaši e-mailovou adresu pro účely zasílání novinek.
Právním základem je Čl. 6 odst. 1 věta 1 lit. DSGVO (GDPR).

Svůj souhlas s zasíláním newsletteru můžete kdykoli odvolat a odhlásit se z jeho odběru. Zrušení můžete provést kliknutím na odkaz uvedený v každém e-mailu s novinkami nebo e-mailem na [email protected] nebo zasláním zprávy na kontaktní údaje uvedené v hlavičce.

7.3 Doručení našeho newsletteru se provádí přes MailChimp. Další informace o ochraně údajů naleznete na adrese https://mailchimp.com/legal/.

MailChimp použije vaše informace pouze k odeslání našeho newsletteru, jak je popsáno výše. Nedochází k jejich předávání třetím osobám či použití pro jiné účely.

Právní základ pro přeposílání na MailChimp je čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO (DGPR) a smlouva o nakládání se smlouvou podle čl. 28 odst. 3 věta 1 DSGVO (GDPR).

8. Google Analytics

Tento web používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho užití webu. Informace generované souborem cookies o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a ukládají se na něm. Pokud je však na tomto webu aktivována anonymizace IP, Google vaši adresu IP předem zkrátí v rámci členských států Evropské unie nebo jiných stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa zaslána na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele tohoto webu použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o činnosti na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webu a používáním internetu provozovateli webu. IP adresa poskytnutá Google Analytics jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji spravovanými Google. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením vašeho prohlížeče; mějte však na paměti, že pokud tak učiníte, nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Můžete také zabránit tomu, aby Google shromažďoval data generovaná pomocí cookies a související s vaším používáním webu (včetně vaší IP adresy), jakož i zpracováním těchto údajů společností Google pomocí odkazu níže: http: // tools .google.com / dlpage / gaoptout? hl = cs Stáhněte a nainstalujte dostupný plugin prohlížeče.

Další informace naleznete na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs nebo na adrese http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (obecné informace o společnosti Google) Analytics a soukromí). Upozorňujeme, že na tomto webu byla služba Google Analytics rozšířena o kód, aby byla zajištěna anonymizace sebraných IP adres (tzv. maskování IP adres).

9. Cloudflare

Tento web používá šifrování SSL z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou požadavky, které nám zasíláte jako provozovateli webu. Šifrované připojení můžete rozpoznat podle skutečnosti, že se řádek adresy v prohlížeči mění z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče. Je-li šifrování SSL aktivováno, data, která nám předáte, nemohou číst třetí strany. Abychom vám mohli nabídnout zabezpečený přenos dat na našem webu pomocí šifrování SSL, používáme pro objednávku službu Cloudflare, Inc. 101 Townsend St San Francisco, CA 94107. Se společností Cloudflare jsme na základě DSGVO uzavřeli odpovídající smlouvu. Cloudflare je certifikovaným účastníkem ochrany osobních údajů EU-USA. Cloudflare se zavazuje nakládat se všemi osobními údaji v držení členských států Evropské unie (EU) v souladu s rámcem ochrany soukromí a jeho příslušnými zásadami. Další informace o rámci Privacy Shield Framework lze nalézt v seznamu Privacy Shield Ministerstva obchodu USA na adrese [https://www.privacyshield.gov]. Cloudflare shromažďuje statistické informace o návštěvách tohoto webu. Přístupová data zahrnují: název přístupového webu, soubor, datum a čas přístupu, množství přenesených dat, oznámení o úspěšném přístupu, typ a verzi prohlížeče, operační systém uživatele, adresu URL odkazujícího uživatele (dříve navštívenou stránku), IP adresu a žádající poskytovatel. Cloudflare používá data protokolu pro statistická vyhodnocení za účelem provozu, zabezpečení a optimalizace nabídky. Přečtěte si také také předpisy o ochraně dat v Cloudflare, které jsou k dispozici zde https://www.cloudflare.com/privacypolicy/