BU Power Systems

Celoevropská odbornost

Jako autorizovaný distributor společnosti Perkins je BU Power Systems zodpovědná za prodej a poprodejní servis dieselových a plynových motorů Perkins v Německu, Itálii, Polsku, Dánsku, České republice a na Balkáně. Společnost je přítomna na těchto trzích prostřednictvím právně nezávislých společností, z nichž každá působí pod značkou „BU Power Systems“.

BU Power Group nabízí řešení motorů na míru pro průmysl, stavebnictví, zemědělství, manipulaci s materiálem, stejně jako pro výrobu energie a lodě. Více než 180 zaměstnanců v celé Evropě zajišťuje profesionální produktové poradenství a komplexní servis pro všechny potřeby motoru. Naši zákazníci proto těží ze spolupráce s multikulturním lokálně přítomným partnerem a výhod evropské, vysoce specializované skupiny společností.

BU Power Group má servisní střediska, dílny a sklady v Německu, Itálii, Polsku, Chorvatsku, Slovinsku a České republice. Skladové prostory pro rozsáhlou nabídku motorů, generátorových souprav a originálních dílů Perkins mají více než 7 000 m².

V roce 1989 společnost uzavřela první smlouvu s Perkins pro severozápadní Německo. Od roku 2005 je BU Power Group autorizovaným prodejcem Perkins s výhradními distribučními právy pro německy hovořící zeměu, od roku 2008 pro polský a od roku 2011 pro italský trh. Od roku 2012 je společnost oficiálním distributorem Perkins a Perkins Marine Power pro státy bývalé Jugoslávie (Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Makedonie, Černá Hora, Kosovo) a Albánii. V lednu 2017 se BU Power Systems stala distributorem Perkins pro Dánsko, Grónsko a Faerské ostrovy. Od začátku roku 2020 je BU Power Systems jmenován distributorem Perkins pro Českou republiku. K 1. lednu 2020 je společnost zodpovědná za prodej a poprodejní servis dieselových a plynových motorů Perkins a lodních motorů Perkins pro Českou republiku.

Portfolio služeb společnosti sahá od prodeje motorů přes servis a dodávky náhradních dílů až po jednotlivé služby. Součástí prodejního servisu je kvalifikované produktové poradenství s návrhem koncepce motoru, vývoj prototypu, přizpůsobení produktu prostřednictvím správy aplikací, zabezpečení zdrojů a odpovídající  školení. Komplexní poprodejní servis zajišťuje profesionální podporu pro provoz každého motoru. Díky krátké reakční době, profesionálnímu vedení a vysoké dostupnosti náhradních dílů splňuje BU Service nejvyšší standard služeb Perkins.

Jako distributor Perkins s certifikací úrovně 3 poskytuje BU Power Systems svým zákazníkům spolehlivé a vysoce kvalitní služby. Plně vybavené servisní vozy zaručují rychlou pomoc. Naše pohotovostní služba je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Ať už inspekce, údržba, opravy, servis náhradních dílů, generální opravy, zpracování nebo prodloužení záruky – BU Service nabízí celou škálu služeb souvisejících s užíváním motoru.

Vize

Chceme, aby společnosti, které používají průmyslové motory a související produkty, nás braly jako nejkompetentnější a nejschopnější organizaci v našem oboru. BU Power Systems se může dále expandovat v rámci produktů značky Perkins a nabízí jedinečná současná i budoucí řešení. BU Power Systems se tak snaží stát se primární volbou pro partnery a zákazníky. BU Power Systems pomáhá svým zákazníkům růst v jejich vlastních tržních sektorech.

Mise

BU Power Systems nabízí svým současným i potenciálním zákazníkům jedinečný soubor vysoce kvalitních služeb a produktů. Tým BU Power Systems je nadšený pro svou práci, oddaný a kompetentní, se silným zaměřením na obchodní úspěch zákazníků, růst a ziskovost.

Základní hodnoty

Integrita

Integrita je základem všeho, co říkáme a děláme. Jsme vždy čestní, loajální a uctiví vůči ostatním, jako jsou naši kolegové, zákazníci nebo jiní lidé zapojení do našeho podnikání; respektujeme jejich nápady, role a rozmanitost, jako je pohlaví, rasa, náboženství atd.

  • Zavázali jsme se plnit naše sliby.
  • Jednáme podle etického kodexu společnosti. Tímto způsobem budujeme důvěru, která je základem naší reputace, jak jednotlivců, tak společnosti.

Týmová

Týmová práce je významná a síla kolektivu je v práci a jednání jako tým. Pomáháme si navzájem k dosažení úspěchu a respektujeme a vážíme si vzájemných názorů. Pro nás je zásadní být úspěšný jako tým.

  • Víme, že skvělý tým může dosáhnout mnohem lepších výsledků, než by mohli jeho členové individuálně.
  • Baví nás pracovat jako tým, bavit se, dělat to, co děláme, a užíváme si týmovou práci.

Zaměření na zákazníka

Zaměření na zákazníka – jsme plně oddáni naší práci a máme jasné zaměření na spokojenost zákazníka.

  • Jsme odhodláni dělat vše, co je v našich silách; v konečném důsledku chceme zajistit, aby si naši klienti měli s námi jen ty nejlepší zkušenosti.
  • Uvědomujeme si, že naše zaměření na práci a výkony našeho týmu zákazníci oceňují a že nás to odlišuje od našich konkurentů.

Realizace záměrů

Realizace záměrů – jsme vedeni snahou uskutečňovat naše záměry. Víme, že je důležité analyzovat, přezkoumat, projednat a zajistit, abychom shromáždili dostatečné informace, abychom mohli činit spolehlivá rozhodnutí.

  • Jakmile bude učiněno rozhodnutí, přijímáme opatření: vždy se zavazujeme dodržovat své sliby interně a externě a realizovat naše záměry.
  • Nikdy neponecháme (oprávněné) požadavky zákazníků bez reakce. Zkusíme to znovu a znovu abychom dosáhli konečného úspěchu.

Jedinečnost

Jedinečnost – Naši zákazníci si vybírají návrhy, výrobky nebo služby BU Power Systems, protože jsou vnímány jako „jedinečné a lepší,  než jsou ostatní“ – a navíc – naši zákazníci oceňují rovněž vysoce kvalitní vztahy, které s nimi udržujeme.

  • Vždy usilujeme o to, aby nás naši zákazníci vnímali, oceňovali a vybírali jako partnera, který jim nabízí jedinečná na míru koncipovaná řešení. Snažíme se vyhovět obchodním potřebám našich zákazníků, přidávat skutečnou hodnotu jejich podnikání a překračovat jejich očekávání – v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.
  • Tým BU Power Systems si klade za cíl nabídnout svým zákazníkům vynikající služby, s nimiž se konkurence nemůže rovnat.
BU Power Systems v Evropě

BU Power Systems v Česku

Od 1. ledna 2020 převzala společnost BU Power Systems s.r.o. činnost společnosti BEL, spol. s.r.o. a je jmenována distributorem Perkins pro Českou republiku. BU Power Systems s.r.o. nabízí kompletní portfolio služeb Perkins, od prodeje motorů přes prodej náhradních dílů po individuální servis a je servisním partnerem Perkins s certifikací úrovně 3. Ochod s náhradními díly zajišťuje rychlé dodání originálních náhradních dílů Perkins našim zákazníkům.

BU Power Systems s.r.o.
Beranových 65
199 02 Praha 9
T +420 274 773 493
F +420 274 812 023
[email protected]
www.bu-perkins.cz

BU Power Systems v Německu

Sídlo BU Power Systems se nachází v Ibbenbüren v Severním Porýní-Vestfálsku, se servisními středisky v Ibbenbürenu, Kleinostheimu, Mössingenu a Peißenbergu. S našimi vozidly pro mobilní služby jsme schopni rychle reagovat a dosáhnout našich zákazníků na všech místech v Německu. Naše servisní střediska i servisní vozy jsou vybaveny vybranou zásobou náhradních dílů. Tento skladovací systém umožňuje – v případě opravy – okamžitě poskytnout požadované originální díly.

BU Power Systems GmbH & Co. KG
Perkinsstraße 1
49479 Ibbenbüren
T +49 (0) 5451 5040 0
F +49 (0) 5451 5040 100
[email protected]
www.bu-perkins.de

BU Germany background Placeholder
BU Germany background
BU Germany Placeholder
BU Germany
BU Italia background Placeholder
BU Italia background
BU Italia Placeholder
BU Italia

BU Power Systems v Itálii

Od března 2011 je BU Power Systems Italy výhradním distributorem Perkins v Itálii. Tři místa, včetně Gironico (poblíž Como), pobočky Meolo (poblíž Benátek) a pobočky Castel San Pietro Terme (poblíž Imola), nabízejí kompletní portfolio výkonů pro váš motor Perkins – od prodeje po servis. Všechna tři místa jsou servisními partnery Perkins s certifikací úrovně 3 a zajišťují trvale vysokou kvalitu služeb. Garanční systém pro ložiskové systémy umožňují rychlé dodání originálních náhradních dílů Perkins.

BU Power Systems Italia S.r.l.
Via Leonardo Da Vinci, n. 1
località Gironico
22041 Colverde (CO)
T +39 031 463 3411
F +39 031 463 3473
[email protected]
www.bu-perkins.it

IVA 03266470131

BU Power Systems v Polsku

BU Power Systems Poland představuje kompletní portfolio služeb Perkins, od prodeje motorů přes prodej náhradních dílů po individuální servis a je servisním partnerem Perkins s certifikací úrovně 3. Obchod s vybranými  náhradními díly zajišťuje rychlé dodání originálních náhradních dílů Perkins.

BU Power Systems Polska Sp.zo.o.
ul. Puławska 506/508, building “D”
02-844 Warsaw
T +48 (22) 57704-30
F +48 (22) 57704-40
[email protected]
www.bu-perkins.pl

BU Polen background Placeholder
BU Polen background
BU Polen Placeholder
BU Polen
BU Denmark background Placeholder
BU Denmark background
BU Denmark Placeholder
BU Denmark

BU Power Systems v Dánsku

Kořeny BU Power Systems Denmark ApS lze vysledovat až do roku 1896. Zakladatel Fred Rasmussen původně etabloval společnost jako výrobce jízdních kol, nicméně uspěl se svou společností rovněž v automobilovém průmyslu. V roce 1946 získal Fred Rasmussen exkluzivní prodejní licenci společnosti Perkins pro Dánsko a od té doby se stále více specializuje na motory a nashromáždil rozsáhlé zkušenosti a odborné znalosti v oblasti dieselových motorů. Od 1. ledna 2017 převzala společnost BU Power Systems Denmark ApS obchod Freda Rasmussena a odpovídá za prodej a poprodejní servis dieselových a plynových motorů Perkins a lodních motorů Perkins pro Dánsko, Grónsko a Faerské ostrovy.  Naši zaměstnanci v  Odense vám rádi poradí ohledně všech otázek týkajících se motoru, náhradních dílů a servisu. Servisní vozidla zajišťují rychlou pomoc na místě.

BU Power Systems Denmark ApS
Bygmestervej 7B
5750 Ringe
T +45 65 560 560
[email protected]
www.bu-perkins.dk

BU Power Systems v Chorvatsku

Od 1. března 2012 je BU Power Systems oficiálním distributorem Perkins a Perkins Marine Power pro Chorvatsko. Naše kanceláře ve Slovinsku a Chorvatsku slouží všem balkánským zemím: Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Makedonie, Černá Hora, Kosovo a Albánie. Vybraní servisní partneři podporují náš tým v Rijece.

BU Power Sistemi d.o.o.
Viškovo 138
51216 Viškovo
T +385 (0) 51 545701
F +385 (0) 51 256652
[email protected]
www.bu-perkins.hr

BU Croatia background Placeholder
BU Croatia background
BU Croatia Placeholder
BU Croatia
BU Slovenia background Placeholder
BU Slovenia background
BU Slovenia Placeholder
BU Slovenia

BU Power Systems ve Slovinsku

Od 1. března 2012 je BU Power Systems oficiálním distributorem Perkins a Perkins Marine Power  pro všechny státy na Balkáně: Slovinsko, Chorvatsko, Bosnu a Hercegovinu, Srbsko, Makedonii, Černou Horu, Kosovo a Albánii. Zkušení zaměstnanci zaručují profesionální produktové poradenství produktů a kompletní servisní služby motoru Perkins.

 

Vybraní servisní partneři podporují náš tým v Kranji.

 

BU Power Sistemi d.o.o.
Suceva ulica 25
4000 Kranj
T +386 (0) 590 76 50 0
F +386 (0) 590 76 50 4
[email protected]
www.bu-perkins.si